Assemble a Team Together!

Бизнес консултиране

АТТ Консулт Глобъл е консултантска фирма, специализирана в ефективното управление и поддържане на един от най-важните вътрешни фактори в една организация – хората, които работят за нея. Ние знаем, че всеки от тях е ярка индивидуалност, защото не съществуват две еднакви личности, които да притежават едни и същи възможности, способности и особености. От друга страна, без своите служители е немислимо организацията да реализира целите си, да наложи името си и съответно да постигне желания успех.

Ето защо смятаме за важно Вие да знаете, че бихте могли да ни се доверите тогава, когато се нуждаете от:

  • планиране и подбор;
  • обучение и развитие;
  • оценка на представянето
  • влияние върху производителността и удовлетвореността;
  • изследване на мотивацията;
  • управление на времето;
  • справяне със стреса.

...на Служителите във Вашата организация

Вашето доверие е важно за нас, така че в момента, в който го получим, ще имаме една цел - Вашият успех!

Обучения, тренинги и тиймбилдинги Психологическо консултиране Медиация Блог