Assemble a Team Together!

Медиация

Да спечелим войната без да воюваме!

Какво е Медиация -
разрешаване на спорове извън съдебната зала и постигане на споразумение със съдебна тежест.

Медиацията е доброволна, бърза, поверителна, безпристрастна и евтина процедура за решаване на спорове извън съда. При нея трето неутрално лице - Медиатор, подпомага спорещите страни сами да достигнат до взаимно изгодно споразумение и да запазят своите взаимоотношения. Това е особено ценно, когато спорът е между хора, които са или са били тясно и емоционално свързани - в рамките на семейство или съдружие.

Чрез Медиацията могат да бъдат открити много нови, понякога неочаквани и творчески възможности за разрешаване на спора и така да се стигне до решение, от което печелят и двете страни. Това е съществена разлика от съдебните дела, в които винаги има губеща страна, която остава разочарована, гневна и обидена.

Кога е приложима Медиацията:

 • непосредствено след възникване на спора;
 • преди отнасянето на спора към съда;
 • на всеки етап от съдебното производство по предложение на страните;
 • при желание на участниците да подобрят или запазят взаимоотношенията си.

Процедура по Медиация може да започне:

 • при желание на страните;
 • по инициатива на органът, компетентен да реши спора, след съгласие на страните.

Медиаторът:

 • е преминал през специализирано обучение за водене на процедура по медиация;
 • ръководи процедурата по медиация безпристрастно и неутрално, като основната му задача е да улеснява общуването между страните;
 • трансформира противопоставянето в сътрудничество за разрешаване на спора;
 • НЕ е съдия, арбитър или адвокат на страните;
 • НЕ той намира решения на спора;
 • НЕ дава правни, психологически или други професионални съвети;
 • Подлежи на котрол от страна на министъра на правосъдието за спазване на закона.

А сега бихме искали да обобщим: Кое прави Медиацията по-изгодна за Вас?

Съдебен процесМедиация
Високи нефиксирани такси Ниски фиксирани такси
Дълъг период от време – 1-2 години Кратък период от време – 1-2 срещи
Задължително едната страна губи И двете страни печелят
1 решение Множество решения
Несигурност Сигурност
Напрежение по време на процеса Комфорт по време на процедурата
Публичност Дискретност
Формален процес с обемна предватиелна подготовка Неформална процедура без предварителна подготовка
Заседание с фиксирана дата и час Среща съобразена с вашите желания и възможности
Краен резултат: Съдебно решение в полза на една от страните Краен резултат: Нотариално заверено споразумение в полза на двете страни

И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение

Бизнес консултации Обучения, тренинги и тиймбилдинги Психологическо консултиране Блог