Assemble a Team Together!

Авторски обучения за учители, провеждани от консултантска организация АТТ Консулт Глобъл

* Профилактика на „Бърнаут“ синдрома или как да запазим искрата в работата си, а не да се окажем „прегорели“ в нея.

*  Подходи за анализ и стратегии за разрешаването на конфликти.

*  Стрес и начини за регулиране на емоционалното състояние.

*  Избор: Приятелство. Стратегии и методи за постигане на сплотен детски екип.

*  Лъжата. На какви истини за нашите деца може да ни научи…

*  Овладяването на гнева. Техники за корекция на агресивно поведение.

*  Методи за работа с деца за преодоляване на тъга и загуба.

*  Детските страхове и тревожност. Методи за работа с тях.

*  Хиперактивните деца – децата на новото време. Подготвени ли сме, за да влезем в техния свят?

* Да превърнем компютъра от съперник в пръв помощник. Стратегии за ефективно използване на съвременните информационни технологии в образованието на нашите деца.

*  Право на знания. Техники за работа с децата, които имат специални потребности в своето обучение.

*  Работа с родители. Да обединим усилията си в името на нашите деца.

Бизнес консултации Психологическо консултиране Медиация Блог