enbg

Нашите услуги

Оказването на висококвалифицирана консултантска помощ в управлението на най-ценния ресурс на една организация – човешкия, е в пряка зависимост и подпомага повишаването на конкурентноспособността и успеха на организацията, както и на хората, които работят в нея.

Оказването на висококвалифицирана консултантска помощ в управлението на най-ценния ресурс на една организация – човешкия, е в пряка зависимост и подпомага повишаването на конкурентноспособността и успеха на организацията, както и на хората, които работят в нея.

Нашият опит, както и широкият спектър на стоки и услуги, които предлагаме ни позволява гъвкаво да се приспособим към разнообразните нужди и очаквания на клиентите ни.

Когато в управлението на една организация е заложено тя да стане сред най-добрите в своята област, единственият начин това да се случи е чрез хората. Ние ще ви помогнем да развиете хората, тяхната мотивация и да подобрите тяхната удовлетвореност.

Психологическото консултиране, което могат да получат вашите служители на работното място е проактивна инициатива, която би допринесла за подобряване на климата и взаимоотношенията във вашата организация, както и да повлияе положително на успешното представяне на екипа ви.

Ако имате интерес и желание да направите промяна в своята кариера, АТТ Консулт Глобъл може да Ви предложи съдействие в намирането на най-подходящата организация за Вас.

Авторски обучения за създаване на успешна бизнес среда, провеждани от консултантска организация АТТ Консулт Глобъл.

Медиацията е доброволна, бърза, поверителна, безпристрастна и евтина процедура за решаване на спорове извън съда.

Заповядайте на консултация

Ние сме на разположение, за да ви дадем най-добрия съвет за вашите нужди.