АТТ Консулт Глобъл е консултантска организация, която е създадена през 2011-та година и има за основна цел подпомагането на своите клиенти в намирането на верните решения, които изисква управлението на човешкото поведение в трудова среда. Към всеки наш клиент подходът ни е строго индивидуален, защото знаем, че както няма две еднакви личности, така няма и две еднакви организации.

В какво сме добри и можем да ви съдействаме

Организационно консултиране

Фокус на нашата дейност е именно приложението на психологическите принципи и познание върху трудовото поведение, защото всичко има значение.

Психологическо консултиране

С подкрепа вашите служители могат да преодолеят проблеми в социалната си адаптация, психосоматични нарушения, депресивни състояния и т.н.

Медиация

Медиацията е доброволна, бърза, поверителна, безпристрастна и евтина процедура за решаване на спорове извън съда.

Обучения

Авторски обучения за създаване на успешна бизнес среда, провеждани от консултантска организация АТТ Консулт Глобъл.

Заповядайте на консултация

Ние сме на разположение, за да ви дадем най-добрия съвет за вашите нужди.