enbg

Обучения за бизнеса

Провеждани от консултантска организация АТТ Консулт Глобъл

Авторски обучения за създаване на успешна бизнес среда

 • Създаване и поддържане на лоялен, мотивиран и успешен екип – без това е немислимо всичко останало
 • Мотивация. Мястото на чувствата в бизнеса.
 • Профилактика на „Бърнаут“ синдрома или как да запазим искрата в работата си, а не да се окажем „прегорели“ в нея.
 • Ролята на емоционалната интелигентност в бизнес отношенията.
 • Силата на ефективните комуникации в организацията. Колко е важно да се сдобием с точната информация и как?
 • Лидерство или мениджмънт от ново поколение.
 • В света на успешните продажби.
 • Разрешаване на конфликти. Общуване с „трудни” клиенти. Силата на медиацията.
 • Управление на времето.
 • Създаване на уникална организационна култура. Силата на това да придадем автентичност на своята организация.
 • Умението за преговаряне или как да постигаме онова, което желаем. Принцип на преговорите от типа „win-win”.
 • Корпоративно предприемачество.

Заповядайте на консултация

Ние сме на разположение, за да ви дадем най-добрия съвет за вашите нужди.