enbg

Обучения за медицински лица

Провеждани от консултантска организация АТТ Консулт Глобъл

Авторски oбучения за медицински служители

 • Профилактика на „Бърнаут“ синдрома или как да запазим искрата в работата си, а не да се окажем „прегорели“ в нея.
 • Конфликтология или как да разбираме по-добре конфликтите на работното място, за да ги управляваме по-успешно.
 • Живот със стрес. Хармонията постижима ли е…
 • Емоционална интелигентност или как да владеем емоциите си, а не те нас.
 • Методи за работа с пациенти за преодоляване на тъга и загуба.
 • Страхове и тревожност. Методи за работа с тях.
 • Техники на влияние и убеждаване на пациенти в хода на тяхното лечение.
 • Асертивно поведение – връзката между увереността в себе си и позитивното отношение към другите или как да спрем да вярваме на кривите огледала.
 • Ефективните комуникации при работата с пациенти.
 • Тайм мениджмънт. Опит да се помирим с времето.
 • Общуване с пациенти, изискващи специален подход.