За нас

АТТ Консулт Глобъл е консултантска организация, която е създадена през 2011-та година и има за основна цел подпомагането на своите клиенти в намирането на верните решения, които изисква управлението на човешкото поведение в трудова среда. Към всеки наш клиент подходът ни е строго индивидуален, защото знаем, че както няма две еднакви личности, така няма и две еднакви организации.

Мисията на АТТ Консулт Глобъл е да предоставя цялостни решения в управлението на човешките ресурси, организационното развитие и мениджмънт.

Оказването на висококвалифицирана консултантска помощ в управлението на най-ценния ресурс на една организация – човешкия, е в пряка зависимост и подпомага повишаването на конкурентноспособността и успеха на организацията, както и на хората, които работят в нея.

Ако искате да получите услуги, съобразени конкретно с вашата организация. Потърсете ни сега…

Ние имаме за свой фокус човека.

Целите и желанията ни са амбициозни, защото знаем, че всеки човек е ярка индивидуалност, която притежава своите уникални възможности, способности и особености. Нашата дейност е насочена именно към това, клиентите ни да откриват нови решения, за да бъдат още по-успешни.
Организациите, които използват нашите услуги са проспериращи, с нарастващи бизнес резултати. В отговор на наложилите се все по-високи изисквания, нарастваща динамика и необходимост от гъвкавост и промени, тези организации инвестират в техните служители. С помощта на нашите услуги партньорите ни постигат няколко много съществени за целите си предимства:

  • Спестяват разходи: време, пари и енергия;
  • Фокусират се върху същността на онова, което искат да постигне техния бизнес;
  • Подобряват качеството на дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси в тяхната организация.

АТТ Консулт Глобъл ЕООД притежава безсрочен лиценз да извършва посредническа дейност по наемане на работа за Република България от Националната Агенция по Заетoстта № 2423/18.12.2012

Заповядайте на консултация

Ние сме на разположение, за да ви дадем най-добрия съвет за вашите нужди.