enbg

Медиация

Какво е Медиацията – разрешаване на спорове извън съдебната зала и постигане на споразумение със съдебна тежест.

Медиацията е доброволна, бърза, поверителна, безпристрастна и евтина процедура за решаване на спорове извън съда. При нея трето неутрално лице – Медиатор, подпомага спорещите страни сами да достигнат до взаимно изгодно споразумение и да запазят своите взаимоотношения. Това е особено ценно, когато спорът е между хора, които са или са били тясно и емоционално свързани – в рамките на семейство или съдружие.

Чрез Медиацията могат да бъдат открити много нови, понякога неочаквани и творчески възможности за разрешаване на спора и така да се стигне до решение, от което печелят и двете страни. Това е съществена разлика от съдебните дела, в които винаги има губеща страна, която остава разочарована, гневна и обидена.

Кога е приложима Медиацията

 • непосредствено след възникване на спора
 • преди отнасянето на спора към съда
 • на всеки етап от съдебното производство по предложение на страните
 • при желание на участниците да подобрят или запазят взаимоотношенията си

Процедура по Медиация може да започне:

 • при желание на страните
 • по инициатива на органът, компетентен да реши спора, след съгласие на страните

Медиаторът:

 • е преминал през специализирано обучение за водене на процедура по медиация
 • ръководи процедурата по медиация безпристрастно и неутрално, като основната му задача е да улеснява общуването между страните
 • трансформира противопоставянето в сътрудничество за разрешаване на спора
 • НЕ е съдия, арбитър или адвокат на страните
 • НЕ той намира решения на спора
 • НЕ дава правни, психологически или други професионални съвети
 • Подлежи на котрол от страна на министъра на правосъдието за спазване на закона

Кое прави Медиацията по-изгодна за Вас?

Заповядайте на консултация

Ние сме на разположение, за да ви дадем най-добрия съвет за вашите нужди.