enbg

Психологическо консултиране на вашия екип

Психологическото консултиране, което могат да получат вашите служители на работното място е проактивна инициатива, която би допринесла за подобряване на климата и взаимоотношенията във вашата организация, както и да повлияе положително на успешното представяне на екипа ви. Чрез такъв вид подкрепа вашите служители могат да преодолеят проблеми в социалната си адаптация, психосоматични нарушения, депресивни или тревожно-страхови състояния и т.н. Мислите, чувствата и поведението са в причинно-следствена връзка, която става фокус на психологическото консултиране. Работата с психолог е процес, при който настъпват промени и личността преминава на по-висок стадий на компетенция. Мислите и чувствата на клиента са чути и към тях се отнасят с уважение и без оценка, усилва се „Аз-ът“ на клиента, неговата увереност в себе си, поощрява се инициативността и личностното развитие, самоконтрола и контрола над ситуациите, вземането на решения. Психологическото консултиране е насочено и към подпомагането на клиента в преодоляването на междуличностни конфликти, стрес, бърнаут, трудности при формулиране и поставяне на цели.

Нашите услуги

Разберете как можем да сме ви полезни тук