enbg

Организационно консултиране

Ако това е визията за бъдещето, ако това е посоката, в която искаме да се движим, следващото нещо, което трябва да обмислим, е как да стигнем там и с какви препятствия е осеян пътят ни. Защото една визия никога не може да се осъществи сама по себе си. Не можем просто да стоим безучастни и да очакваме мечтите ни да се сбъднат сами. Бъдещето не е подарък – то е постижение.

Робърт Ф. Кенедицитат от книгата "Обещания, които трябва да се спазват"

В съзнанието на всеки мениджър, поел отговорността за успеха на организацията, която ръководи, неизменно стоят два големи въпроса по отношение на нейното развитие, а именно:
„Къде е Моята организация в момента?“ и „Къде ми се иска тя да бъде?“

АТТ Консулт Глобъл Ви предлага своето партньорство в намирането на отговорите на тези въпроси. Фокус на нашата дейност е именно приложението на психологическите принципи и познание върху трудовото поведение, защото всичко има значение, всичко е важно тогава, когато човек се стреми към най-доброто.

Какво ще получите, ако потърсите нашите организационни консултации?

Ще подпомогнем вашия мениджмънт в сложните функции и дейности, с които се управляват успешните хора и екипи, тъй като е немислимо организацията да реализира целите си, да наложи името си и съответно да постигне желания успех без своите служители.
Когато в управлението на една организация е заложено тя да стане сред най-добрите в своята област, единственият начин това да се случи е чрез хората. Такава организация използва силата, която се съдържа в човешките ресурси, силата на тяхната мотивация и удовлетвореност.

Ето защо смятаме за важно Вие да знаете, че бихте могли да ни се доверите тогава, когато се нуждаете от:

Планиране.

То ще гарантира на вашата организация, че разполагате с точния брой хора, които притежават необходимите умения и знания, за да работят ефективно. Чрез планирането ще получите отговор на три важни въпроса: „с какви ресурси разполагаме?“, „от какви ресурси имаме нужда?“, „какво трябва да направим, за да постигнем и поддържаме оптимална организация на човешките ресурси?“

Подбор.

Чрез подбора, който можем да осъществим за вашата организация, вие ще формирате такъв екип, какъвто желаете и сте планирали за своите цели. Ние се ангажираме да ви предоставим избор на най-квалифицираните кандидати, които да станат част от вашата организация.

Обучение и развитие.

Ученето и развитието е заложено в човешката природа и това е нещо, на което залагат успешните мениджъри. Чрез него се постига повишаване на производителност и качество. Чрез обучението се постига промяна в поведението на човешките ресурси, която води до по-висока ефективност.

Обучителни програми:

Индивидуално подготвени авторски обучения, за създаване на успешна бизнес среда, провеждани от консултантска организация АТТ Консулт Глобъл

 • Създаване и поддържане на лоялен, мотивиран и успешен екип – без това е немислимо всичко останало.
 • Мотивация. Мястото на чувствата в бизнеса.
 • Профилактика на „Бърнаут“ синдрома или как да запазим искрата в работата си, а не да се окажем „прегорели“ в нея.
 • Ролята на емоционалната интелигентност в бизнес отношенията.
 • Силата на ефективните комуникации в организацията. Колко е важно да се сдобием с точната информация и как?
 • Лидерство или мениджмънт от ново поколение.
 • Презентационни умения или как можем да стигнем до другия най-резултатно и пълноценно.
 • В света на успешните продажби.
 • Разрешаване на конфликти. Общуване с „трудни” клиенти. Силата на медиацията.
 • Управление на времето.
 • Създаване на уникална организационна култура. Силата на това да придадем автентичност на своята организация.
 • Умението за преговаряне или как да постигаме онова, което желаем. Принцип на преговорите от типа „win-win”.
 • Корпоративно предприемачество.

Организиране на тийм билдинги и други фирмени събития

Организиране и провеждане на конкретни и специфични за Вашата организация дейности

Оценка на представянето.

Можем да ви предложим цялостна оценка на представянето на вашите служители, резултатите и начините, по които те се справят с професионалните си задължения (успехите, постиженията и дефицитите). Ще изследваме потенциала, който притежават, но все още не е бил до край проявен.

Изследване на мотивацията и удовлетвореността.

Много са факторите, които могат да мотивират конкретния човек. Мотивацията е сила, която изпълнява три функции: зарежда с енергия или кара хората да действат, насочва поведението им към постигането на определени цели и поддържа усилията, влагани в достигането на тези цели. Това от своя страна влияе на емоционалния фон, чувствата и нагласите, които всеки човек има към собствената си работа. Ние ви предлагаме да изследваме нивото на мотивация и удовлетвореност и да работим заедно, за да се чувстват вашите служители мотивирани и удовлетворени и така да постигнат още по-добри резултати.

Заповядайте на консултация

Ние сме на разположение, за да ви дадем най-добрия съвет за вашите нужди.