enbg

Обучения за учители

Провеждани от консултантска организация АТТ Консулт Глобъл

Авторски обучения за учители от детски градини и училища

 • Профилактика на „Бърнаут“ синдрома или как да запазим искрата в работата си, а не да се окажем „прегорели“ в нея.
 • Подходи за анализ и стратегии за разрешаването на конфликти.
 • Стрес и начини за регулиране на емоционалното състояние.
 • Избор: Приятелство. Стратегии и методи за постигане на сплотен детски екип.
 • Лъжата. На какви истини за нашите деца може да ни научи…
 • Овладяването на гнева. Техники за корекция на агресивно поведение.
 • Методи за работа с деца за преодоляване на тъга и загуба.
 • Детските страхове и тревожност. Методи за работа с тях.
 • Хиперактивните деца – децата на новото време. Подготвени ли сме, за да влезем в техния свят?
 • Да превърнем компютъра от съперник в пръв помощник. Стратегии за ефективно използване на съвременните информационни технологии в образованието на нашите деца.
 • Право на знания. Техники за работа с децата, които имат специални потребности в своето обучение.
 • Работа с родители. Да обединим усилията си в името на нашите деца.