Нашите услуги

Оказването на висококвалифицирана консултантска помощ в управлението на най-ценния ресурс на една организация – човешкия, е в пряка зависимост и подпомага повишаването на конкурентноспособността и успеха на организацията, както и на хората, които работят в нея.

Оказването на висококвалифицирана консултантска помощ в управлението на най-ценния ресурс на една организация – човешкия, е в пряка зависимост и подпомага повишаването на конкурентноспособността и успеха на организацията, както и на хората, които работят в нея.

Медиацията е доброволна, бърза, поверителна, безпристрастна и евтина процедура за решаване на спорове извън съда.

Когато в управлението на една организация е заложено тя да стане сред най-добрите в своята област, единственият начин това да се случи е чрез хората. Ние ще ви помогнем да развиете хората, тяхната мотивация и да подобрите тяхната удовлетвореност.

Психологическото консултиране, което могат да получат вашите служители на работното място е проактивна инициатива, която би допринесла за подобряване на климата и взаимоотношенията във вашата организация, както и да повлияе положително на успешното представяне на екипа ви.

Ако имате интерес и желание да направите промяна в своята кариера, АТТ Консулт Глобъл може да Ви предложи съдействие в намирането на най-подходящата организация за Вас.

Авторски обучения за създаване на успешна бизнес среда, провеждани от консултантска организация АТТ Консулт Глобъл.

Заповядайте на консултация

Ние сме на разположение, за да ви дадем най-добрия съвет за вашите нужди.